Βόμβα από Τρόικα προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά επιτελεία που δρομολογεί νέα δεδομένα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012   

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

«Έχετε ψηφίσει τα 586 ευρώ κατώτατο μισθό χωρίς αυξήσεις με τον Ν. 4046/12!»
 
Θα τεθεί σε ισχύ έως την 1η Απριλίου 2013, θα περιλαμβάνει έναν ενιαίο νόμιμο ελάχιστο μισθό, που θα λειτουργεί ως κατώτατο όριο για τις νέες συμφωνίες και συμβάσεις εργασίας

 

Με ύφος 40 καρδιναλίων, οι τρεις της Τρόικας δήλωσαν χθες απερίφραστα στην ελληνική κυβέρνηση ότι «κατώτατος μισθός είναι τα 586 ευρώ, χωρίς αυξήσεις τριετιών, καθώς όλα αυτά έχουν ψηφιστεί από τον περασμένο Μάρτιο!». Η πληροφορία αυτή έσκασε σαν βόμβα στα πολιτικά επιτελεία και η εξέλιξη αυτή δρομολογεί νέα δεδομένα.

«Για ποιο πράγμα μιλάτε, κύριοι, το έχετε ψηφίσει…», είπε ο Τροϊκανός, συμπληρώνοντας ότι κακώς γίνεται λόγος για τριετίες και αυξήσεις πάνω από τα 586 ευρώ…

Τι έλεγε το Μνημόνιο που ψηφίσαμε; «Ο βασικός κατώτατος μισθός και οι ωριμάνσεις και τα οικογενειακά επιδόματα που καθορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας θα πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν από έναν μηχανισμό ελάχιστου μισθού, νομοθετημένου από την κυβέρνηση ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες».

 

Πρώτο βήμαΤο Μνημόνιο που δυστυχώς ψήφισε η ελληνική Βουλή κατέγραφε:

«Αυτό το σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ έως την 1η Απριλίου 2013, θα περιλαμβάνει έναν ενιαίο νόμιμο ελάχιστο μισθό που θα λειτουργεί ως κατώτατο όριο για τις νέες συμφωνίες και συμβάσεις εργασίας – και οι νομικά δεσμευτικοί συντελεστές ωρίμανσης και τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό θα καταργηθούν σταδιακά έως τον Απρίλιο του 2015. Με το πρώτο βήμα να τίθεται σε ισχύ στο τέλος Μαρτίου 2013».

Και συνέχιζε: «Το τρέχον πάγωμα του βασικού κατώτατου μισθού θα παραμείνει ως έχει κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος και, στη συνέχεια, για οποιαδήποτε ρύθμιση θα λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνθήκες, ιδίως το επίπεδο της ανεργίας».

Για τις αποζημιώσεις η πλήρης αναφορά έχει ως εξής: «Προβλέπεται μείωση της περιόδου προειδοποίησης στους 3 μήνες και καταβολή 12 μισθών ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας + 6 κατώτατους μισθούς για ειδικές περιπτώσεις».

Στοχευόμενα, το σημείο αυτό τόνιζε: «Θα μειώσουμε την περίοδο προειδοποίησης σε 3 μήνες και θα θέσουμε ανώτατο όριο στην ελάχιστη νόμιμη αποζημίωση στους 12 μήνες (ενώ θα διατηρήσουμε την υπάρχουσα σχέση μεταξύ της διάρκειας εργασίας και της ελάχιστης αποζημίωσης για διάρκεια εργασίας κάτω από το ανώτατο όριο).

Αν αυτό το όριο έχει ήδη ξεπεραστεί κατά την ημερομηνία της μεταρρύθμισης, το προστιθέμενο ποσό θα εξαιρείται από τον κανονισμό, αλλά το ποσό που θα υπερβαίνει τους 12 μήνες θα υπόκειται σε ανώτατο όριο που θα ισοδυναμεί με 6 φορές τον εθνικό κατώτατο μηνιαίο μισθό. Επιπλέον, για να εξασφαλίσει την ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους και τα επαγγέλματα, σε εκείνες όπου το κόστος αποχώρησης από τον νόμο που είναι πέραν του κανόνα που μόλις περιγράψαμε, η αποζημίωση απόλυσης θα ευθυγραμμίζεται όπως αναφέρθηκε προηγουμένως».

 

Ανατροπές

Να δούμε, όμως, όλο το φάσμα των ανατροπών. Οι ανατροπές στα εργασιακά, όπως αναφέρονται στο Μνημόνιο:

Έως 30 Σεπτεμβρίου 2013, ως νέο πρόγραμμα διαρθρωτικής αναφοράς, θα υιοθετήσουμε νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εισφορών των ταμείων:

1. Αυξάνονται οι εισφορές στα Ταμεία

2. Απλοποίηση συστήματος εισφορών σε όλα τα Ταμεία, μεταφέροντας τη χρηματοδότηση από άχρηστους φόρους, στις εισφορές και

3. Μείωση των εισφορών κατά μέσο όρο 4%. Οι μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά στο 1 Ιανουαρίου 2014 και 1 Ιανουαρίου 2015,θα είναι ουδέτερες σε ότι αφορά στα έσοδα και στη διατήρηση της αναλογιστικής ισορροπίας των διαφόρων ταμείων. Ως ένα ενδιάμεσο βήμα, στο τέλος Ιουνίου 2013, το σχέδιο της νομοθεσίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.

4. Κατάργηση της πλειάδας μη μισθολογικών κοστών εργασίας που παρεμποδίζουν την αποδοτικότητα.

5. Μεγαλύτερη ευελιξία των ρυθμίσεων εργασίας, στο πλαίσιο των γενικών εβδομαδιαίων ορίων για τον χρόνο εργασίας (που καλύπτουν τον μέγιστο αριθμό εργάσιμων ημερών, ωρών εργασίας και βαρδιών και περιορισμού των αδειών και στις βαρδιών). 

ΚόστοςΜείωση του κόστους απόλυσης με την περίοδο προειδοποίησης σε 3 μήνες και θέσπιση ανώτατου ορίου στην ελάχιστη νόμιμη αποζημίωση στους 12 μήνες (ενώ θα διατηρήσουμε την υπάρχουσα σχέση μεταξύ της διάρκειας εργασίας και της ελάχιστης αποζημίωσης για διάρκεια εργασίας κάτω από το ανώτατο όριο).

Αν αυτό το όριο έχει ήδη ξεπεραστεί κατά την ημερομηνία της μεταρρύθμισης, το προστιθέμενο ποσό θα εξαιρείται από τον κανονισμό, αλλά το ποσό που θα υπερβαίνει τους 12 μήνες, θα υπόκειται σε ανώτατο όριο που θα ισοδυναμεί με 6 φορές τον εθνικό κατώτατο μηνιαίο μισθό. Επιπλέον, για να εξασφαλίσει την ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους και τα επαγγέλματα, σε εκείνες όπου το κόστος αποχώρησης από τον νόμο που είναι πέραν του κανόνα που μόλις περιγράψαμε, η αποζημίωση απόλυσης θα ευθυγραμμίζεται όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

 

Share