Με ομόφωνο ψήφισμα έληξε η έκτακτη σύνοδος των Πρυτάνεων

Oμόφωνο ήταν το ψήφισμα,που εξέδωσε απόψε η έκτακτη σύνοδος Πρυτάνεων και προέδρων Διοικουσών Επιτροπών Πανεπιστημίων, που συνεδρίαζαν ως αργά, σε αίθουσα του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, στο Λαύριο.

 

Οι Πρυτάνεις αναφέρονται στα λειτουργικά προβλήματα των Πανεπιστημίων, και συγκεκριμένα στα προβλήματα με τις αρμοδιότητες των μελών των Συμβουλίων Διοίκησης, όπως επίσης και στα οικονομικά προβλήματα των ιδρυμάτων, με αφορμή τα συνεχώς μειούμενα κονδύλια. Επίσης συζητήθηκαν και τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά». Οι συζητήσεις έγιναν παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Αθ. Κυριαζή, ο οποίος επισήμανε, για άλλη μια φορά, ότι ο διάλογος, για το σχέδιο «Αθηνά», είναι εν εξελίξει και σ΄αυτόν θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα που τίθενται μέχρι, στις αρχές Μαρτίου που θα καταλήξει το υπουργείο στην οριστική εισήγηση του.

Συγκεκριμένα στο ψήφισμα των πρυτάνεων επισημαίνεται : «Η λειτουργία των Πανεπιστημίων έχει απορρυθμιστεί λόγω των ήδη διαπιστωμένων θεσμικών ζητημάτων, που ανέκυψαν, από την εφαρμογή των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 (σ.σ. οι νόμοι για την ανώτατη εκπαίδευση) και τα οποία πλήττουν την αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων και την διασφάλιση των όρων της εύρυθμης λειτουργίας τους». Ενδεικτικά, αναφέρεται η επικάλυψη αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, όπως του Πρύτανη και της Συγκλήτου με εκείνες του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Το Συντονιστικό όργανο της Συνόδου αναλαμβάνει την καταγραφή των προβλημάτων απορρύθμισης και την άμεση κατάθεση κανονιστικών ρυθμίσεων για την επίλυσή τους. Στο ψήφισμα τονίζεται ότι η δραστική συρρίκνωση της κρατικής επιχορήγησης των Πανεπιστημίων, οι θεσμικές δυσχέρειες έγκαιρης έγκρισης των προϋπολογισμών τους, καθώς και τα διαρκή νομοθετικά και γραφειοκρατικά εμπόδια για την απαιτούμενη απορρόφηση, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους, έχουν θέσει σοβαρότατο θέμα συνέχισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο.Όσον αφορά στο σχέδιο «Αθηνά», η Σύνοδος των Πρυτάνεων επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργεί ο βεβιασμένος και ατεκμηρίωτος σχεδιασμός, ιδιαίτερα όταν αυτός οδηγεί σε κατάργηση ή συγχώνευση Πανεπιστημίων, του, κατά τα άλλα, αναγκαίου εξορθολογισμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο οποίος θίγει την οικονομική, θεσμική και διοικητική αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων με συνέπειες για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη της χώρας. Είναι αυτονόητο, σημείώνουν οι Πρυτάνεις, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεκμηριωμένες προτάσεις των Πανεπιστημίων. Ειδικά για το σχέδιο “Αδαμάντιος Κοραής” επισημαίνεται ότι τα Πανεπιστήμια θα μπορούσαν να θεσμοθετήσουν συνεργατικές δράσεις με την ελεύθερη βούληση των Ανώτατων Ακαδημαϊκών Οργάνων τους και όχι όπως προτείνεται και μάλιστα κατά παράβαση των οικείων συνταγματικών διατάξεων. (σ.σ. Οι πρυτάνεις αναφέρονται στην ομοσπονδιοποίηση των πέντε Πανεπιστημίων : Οικονομικό, Πειραιώς, Πάντειο, Γεωπονικό και Χαροκόπειο. Ως συντονιστικό όργανο των ιδρυμάτων αυτών, προβλέπεται η λειτουργία πανεπιστημίου με το όνομα « Αδαμάντιος Κοραής»).

Τέλος, στο ψήφισμα τους οι πρυτάνεις επισημαίνουν ότι ζητήθηκε από όλους κατεπειγόντως χρηματοδότηση των ιδρυμάτων, επισημάνθηκε ο κίνδυνος υποβάθμισης της έρευνας και αποσύνδεσής της από την ανάπτυξη, αν καταργηθεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ τονίζουν ότι τα πανεπιστήμια ήδη έχουν καταθέσει καινοτόμες προτάσεις για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ώριμων έργων, εξοικονόμησης πόρων, ενέργειας και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με γενικότερη σημασία για την ανάπτυξη της χώρας χωρίς καμία ανταπόκριση.