Συνάντηση Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος με τον Γ. Γ. Εμπορίου για το ελληνικό σήμα

 ΣΕΒΕΣυνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία του ΣΕΒΕ μεταξύ της Διοίκησης του Συνδέσμου και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Στέφανου Κομνηνού. Στη συνάντηση προσκλήθηκαν από το ΣΕΒΕ και συμμετείχαν εκπρόσωποι και άλλων φορέων όπως του ΕΒΕΘ και του ΣΕΠΒΕ και μελών του ΣΕΒΕ.

Στη συνάντηση ο κ. Κομνηνός ενημέρωσε τη Διοίκηση του ΣΕΒΕ για τις εξελίξεις ως προς την πρωτοβουλία του Υπουργείου για το ελληνικό σήμα, το οποίο θα φέρουν, προαιρετικά στην επισήμανσή τους, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται ή μεταποιούνται στην Ελλάδα και θα απονέμεται με βάση ειδικούς για κάθε κατηγορία κανονισμούς που θα καταρτίσει η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος σε συνεργασία με Κλαδικούς Φορείς. Η θέσπιση του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών έγινε με τον Ν. 4072/12, μετά από διαβούλευση με την ΕΕ και τον ΠΟΕ, για την προστασία και την προώθηση της ελληνικότητας των παραδοσιακών προϊόντων και την προβολή του Brand name της χώρας μας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτορύθμισης των κανόνων απονομής από τους οικείους επαγγελματικούς-κλαδικούς φορείς ώστε να ανταποκρίνονται κατά το καλύτερο δυνατό στις συνθήκες και απαιτήσεις τους. Το σήμα θα απονέμεται σε οικογένειες προϊόντων μιας επιχείρησης και όχι στην ίδια την επιχείρηση.

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος θα συνεργαστεί με επαγγελματικούς κλάδους ώστε να προχωρήσουν οι αντίστοιχοι Κανονισμοί Απονομής του Ελληνικού Σήματος, όπως γίνεται αυτή την περίοδο για τα Αλκοολούχα Ποτά, ενώ έχει ήδη προκηρυχθεί η διαγωνιστική διαδικασία του σχεδιασμού και της επιλογής του ελληνικού σήματος που θα αξιολογηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης για την επιλογή του Ελληνικού Σήματος και τη χορήγηση επάθλων.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Δημήτρης Λακασάς αναγνώρισε τη σημασία του σήματος ως εργαλείο μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας με στόχο την υποκατάσταση εισαγόμενων προϊόντων από προϊόντα ελληνικής παραγωγής όσο και κυρίως στο εξωτερικό ως εργαλείο εξωστρέφειας. Επίσης αναφέρθηκε στη γενικότερη ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών ελέγχου για την τήρηση των εκάστοτε προβλεπόμενων απαιτήσεων της νομοθεσίας και την αποφυγή «ελληνοποίησης» προϊόντων που κάθε άλλο παρά ελληνικά είναι.

Ο κ. Λακασάς εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ΣΕΒΕ για το θέμα και δήλωσε τη βούληση του Συνδέσμου για στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον τομέα αυτό, τόσο μέσα από τη θεσμική συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος όσο και από τη διαβούλευση με επαγγελματικούς φορείς για τη διαμόρφωση των σχετικών κανονισμών και την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας. Επίσης, τόνισε την ανάγκη ώστε η όλη διαδικασία για το Ελληνικό Σήμα να προχωρήσει άμεσα.

Τελευταία νέα