Νέα πρόταση στους κατόχους ελληνικών ομολόγων

OMOLOGAΆλλη μία παράταση, για έναν ακόμη μήνα, δίνει η Japonika στους κατόχους ελληνικών ομολόγων, προκειμένου να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση που είχε υποβάλλει.

Η επενδυτική εταιρία δίνει προθεσμία στους επενδυτές έως το τέλος Αυγούστου, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου έως 4 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πρόταση είχε υποβληθεί στις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, οι όροι της αρχικής πρότασης τροποποιήθηκαν τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τους τροποποιημένους όρους, η Japonica προτίθεται να αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα στο περίπου 40% της ονομαστικής τους αξίας. Τιμή, η οποία όμως πλέον υπολείπεται της τρέχουσας αγοραίας αξίας των ομολόγων αυτών. Ενδεικτικά το δεκαετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου που λήγει το 2013, διαπραγματεύεται σήμερα στο 58% της ονομαστικής του αξίας.

Η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής πόσοι επενδυτές έχουν αποδεχθεί την πρότασή της.