Πτώση 1,1% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούνιο

Πτώση 1,1% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούνιο Πτώση 1,1% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΓΔΤΕ) του μηνός Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με τα στοχιεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2013, παρουσίασε μείωση 0,3%, έναντι μείωσης 1,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2012- Ιουνίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011- Ιουνίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 6,9%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.