Πληρωμές 130 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

   Πληρωμές ύψους 130 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 1η Ιουλίου έως και σήμερα, για τα επιχειρησιακά προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, για την περίοδο 2007-2013. Τα ποσά διατέθηκαν τόσο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όσο και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, μέσω του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ).

   Οι πληρωμές -μεταξύ άλλων- αφορούσαν σε ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στους γεωργούς ορεινών περιοχών, εγκατάσταση νέων γεωργών, πρόωρη συνταξιοδότηση, αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, καταφύγια κ.τ.λ.

   «Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων. Δεν διεκόπη η ροή της χρηματοδότησης και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του προς τους αγρότες και τους δικαιούχους στη δύσκολη συγκυρία», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθ. Τσαυτάρης.   Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, που αφορούν σε επενδύσεις και δημόσια έργα, ο κ. Τσαυτάρης σημείωσε πως θα πρέπει οι δικαιούχοι να επιταχύνουν τις διαδικασίες υλοποίησης, ώστε τα επίπεδα πληρωμών να εξασφαλίσουν την κάλυψη του στόχου ν+2 για τη χώρα μας, για το 2013. «Οι αναγκαίες πιστώσεις», τόνισε, «έχουν εξασφαλισθεί και οι επενδυτές-δικαιούχοι να είναι σίγουροι ότι αμέσως μετά την υποβολή των δικαιολογητικών τους οι πληρωμές θα γίνονται άμεσα».

   Σημειώνεται, τέλος, ότι το υπουργείο διευκρινίζει πως τα πρόσφατα στοιχεία πληρωμών που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, αφορούν στην περίοδο πριν τις 30 Ιουνίου 2013 και δεν φέρουν ενσωματωμένες τις πληρωμές που ανακοινώνονται σήμερα. Κάθε έτος, η εκτέλεση των πληρωμών, τόσο αυτών που βασίζονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό (π.χ. εξισωτική αποζημίωση), όσο και αυτών που σχετίζονται με πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εμφανίζουν μία υστέρηση, διότι χρειάζεται να υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων και από το υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, υπογράφονται συνήθως την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.