Έρευνα για τις ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες ειδικεύονται στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά επίσημη διαδικασία έρευνας για ναυτιλιακές εταιρείες εξειδικευμένες στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, προκειμένου να εξακριβώσει αν συμμετέχουν σε πρακτικές που παραβιάζουν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει κατά πόσο οι ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν υιοθετήσει πρακτικές εναρμόνισης που οδηγούν σε αύξηση των τιμών στην αγορά των ναυτιλιακών υπηρεσιών, στα δρομολόγια από και προς την Ευρώπη.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, σε αυτό το στάδιο δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα των εταιρειών για τις οποίες θα διεξαχθεί έρευνα. Ωστόσο ο εκπρόσωπος Τύπου, Αντουάν Κολομπανί, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για ένα μικρό αριθμό εταιρειών. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι “η έναρξη διαδικασίας διερεύνησης δεν προδικάζει το αποτέλεσμα” και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή της. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα διερευνηθούν πρακτικές των ναυτιλιακών εταιρειών από το 2009.Τελευταία νέα