Κατά 2 δίσ. ευρώ μειώθηκε το εισόδημα των Ελλήνων

Σάββατο, 04 Αυγούστου 2012   

Ηκαθίζηση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας κατά τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσμα και των εφαρμοζόμενων μνημονιακών πολιτικών, αποτυπώνονται στα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Του Μάκη Ντόβολου
 
Ηκαθίζηση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας κατά τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσμα και των εφαρμοζόμενων μνημονιακών πολιτικών, αποτυπώνονται στα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ειδικότερα κατά το 1 ο τρίμηνο του 2012, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σε απόλυτα νούμερα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών αυτής της χώρας μειώθηκε κατά 2 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, από τα 37,2 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011 στα 35,2 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.
Όπως είναι φυσικό η αρνητική αυτή εξέλιξη οφείλεται στη μείωση κατά 15,6% των αποδοχών των εργαζομένων, η οποία εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση στο καθαρό εισόδημα περιουσίας και τις τρέχουσες μεταβιβάσεις που εισπράττονται. Ανάλογη καθοδική πορεία είχε και η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, η οποία μειώθηκε κατά 6,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2011.
Σε απόλυτα νούμερα η μείωση ανήλθε σε 2,8 δισ. ευρώ, από τα 41,7 δισ. ευρώ πέρυσι στα 38,9 δισ. ευρώ το φετινό πρώτο τρίμηνο.
Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -10,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με -12,0% το πρώτο τρίμηνο του 2011, δείκτης που προφανώς δείχνει πως τα νοικοκυριά αντί να αποταμιεύουν αναγκάζονται να «τρώνε από τα έτοιμα», λόγω της δραστικής μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος τους.
Το μόνο θετικό στοιχείο είναι ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 μειώθηκε ο δανεισμός μας ως χώρα από το εξωτερικό. Ειδικότερα, οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας απέναντι στην αλλοδαπή ήταν 5,7 δισ. ευρώ έναντι 8,8 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011, εξέλιξη που οφείλεται στη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, αποτέλεσμα της αύξησης των εξαγωγών και της μείωσης των εισαγωγών αλλά και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από το εξωτερικό.
Πάντως, όπως έχουμε επισημάνει και παλαιότερα, η μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο των συναλλαγών της χώρας μας με το εξωτερικό οφείλεται πρωτίστως στη μείωση του βιοτικού επιπέδου και άρα στην καθίζηση των εισαγωγών κα ι όχι τόσο στην αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.
 
Έσοδα και δαπάνες
 
Παράλληλα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε και τα στοιχεία σχετικά με τους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα οποία δείχνουν:
Τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε 18,97 δισ. ευρώ έναντι 19,33 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Η πτώση οφείλεται στη μείωση των εισπραττόμενων ασφαλιστι-
κών εισφορών κατά 600 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία αντισταθμίστηκε, εν μέρει όμως,από άλλες πηγές εσόδων. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς η αυξανόμενη ανεργία, η υποαπασχόληση και η μαύρη εργασία οδηγούν σε καθοδική τροχιά τα έσοδα των ταμείων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ομαλή καταβολή των συντάξεων.
Οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης εμφανίζουν μια ελαφρά μείωση κατά 300 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των αμοιβών στο δημόσιο τομέα κατά 300 εκατ. ευρώ περίπου, αλλά και των παρεχόμενων κοινωνικών παροχών κατά 200 εκατ. ευρώ.
Συνολικά το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε στα 1,14 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, υψηλότερο κατά 230 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 (906 εκατ. ευρώ), ενώ ο στόχος για ολόκληρο το 2012 είναι να μην υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ.
 

Share