Οι «μνηστήρες» καταθέτουν σήμερα τις προτάσεις τους για την Εμπορική

Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2012   

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για την Εμπορική, με το σχετικό ενδιαφέρον να προέρχεται από την Alpha Bank, που έχει ανακοινώσει επισήμως πως έχει καταθέσει πρόταση, αλλά και την Εθνική και τη Eurobank, οι οποίες δεν έχουν επισήμως τοποθετηθεί αλλά έχουν παραδεχτεί το ενδιαφέρον τους.

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για την Εμπορική, με το σχετικό ενδιαφέρον να προέρχεται από την Alpha Bank, που έχει ανακοινώσει επισήμως πως έχει καταθέσει πρόταση, αλλά και την Εθνική και τη Eurobank, οι οποίες δεν έχουν επισήμως τοποθετηθεί αλλά έχουν παραδεχτεί το ενδιαφέρον τους.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε συνεννόηση με την τρόικα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχουν ορίσει τη σημερινή ημέρα ως καταληκτική για την υποβολή των προσφορών, έτσι ώστε η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου. Αν και οι σχετικές επιστολές προς τους τρεις ενδιαφερόμενους εστάλησαν μόλις την περασμένη Πέμπτη, είναι γεγονός ότι και οι τρεις έχουν συζητήσει με την πωλήτρια Credit Agricole και έχουν πραγματοποιήσει κατ’ αρχήν ελέγχους.

Η Alpha Bank, που είναι ο μοναδικός εκ των τριών ομίλων που έχει καταθέσει τελική πρόταση για εξαγορά της Εμπορικής, πιθανότατα θα καταθέσει εκ νέου πρόταση, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις προϋποθέσεις της ΤτΕ και του ΤΧΣ.

Όροι

Να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος είναι η διασφάλιση ότι η Credit Agricole θα επανακεφαλαιοποιήσει πλήρως την ελληνική θυγατρική της, ώστε να μη χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από το ΤΧΣ. Δηλαδή, για να πωληθεί η Εμπορική Τράπεζα θα πρέπει προηγουμένως να ανακεφαλαιοποιηθεί και σύμφωνα με τη διαγνωστική μελέτη της BlackRock, θα χρειαστούν 2,5 δισ. ευρώ, κεφάλαια που θα συμβάλλει ο μητρικός όμιλος της Credit Agricole.

Ένας ακόμη όρος αφορά στην παροχή ρευστότητας από την Credit Agricole στην Εμπορική Τράπεζα, η οποία ανέρχεται σε περίπου 4,8 δισ. ευρώ. Η τρίτη προϋπόθεση είναι η διαπίστωση από το ΤΧΣ ότι η συγχώνευση της Εμπορικής με τον προκριθέντα υποψήφιο ελληνικό όμιλο δημιουργεί συνέργειες, δηλαδή ένα νέο τραπεζικό σχήμα. Η τελευταία προϋπόθεση έχει να κάνει με τον έλεγχο (due diligence) της Εμπορικής, όπου στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς ότι τα στοιχεία που θα εξεταστούν από τον ειδικό ελεγκτή του ΤΧΣ θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα, δηλαδή της περιόδου που θα διενεργείται το due diligence και όχι του πρώτου τριμήνου του 2012.

Να αναφέρουμε, τέλος, ότι η πρώτη αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με γνώμονα κατά πόσο η απόκτηση της Emporiki Bank συμφέρει την υποψήφια αγοράστρια τράπεζα και «ταιριάζει» στην ιδιοσυγκρασία της. Η δεύτερη αξιολόγηση θα γίνει από την Credit Agricole, η οποία θα προκρίνει και την πλέον συμφέρουσα για αυτήν πρόταση. Θα ακολουθήσει η τελική έγκριση της διαδικασίας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Share