ΔΕΣΦΑ: Άνοδος της κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του 2012

Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2012   

Συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2012 η άνοδος της κερδοφορίας του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.). 

Συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2012 η άνοδος της κερδοφορίας του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 45,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, αυξημένα κατά περίπου 12,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011.

Η διοίκηση του ΔΕΣΦΑ αναφέρει ότι η συνέχιση της ανόδου της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης της εταιρείας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου. Προχωρεί μάλιστα και σε «διαφήμιση» της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι είναι «αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι μια οικονομικά εύρωστη ελληνική επιχείρηση και η τοποθέτηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε αυτόν, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για διάθεση μετοχών του σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, αποτελεί μια εξαιρετικά ασφαλή και ελκυστική επένδυση». 

Share