Φθηνότερο κατά 15% το φυσικό αέριο

Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012   

    Του Δημήτρη Μαντζώρου

Κατά περίπου 15% μειωμένα είναι τα νέα τιμολόγια στο φυσικό αέριο, σε σύγκριση με αυτά που ισχύουν σήμερα, όπως εκτιμά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,

 

Κατά περίπου 15% μειωμένα είναι τα νέα τιμολόγια στο φυσικό αέριο, σε σύγκριση με αυτά που ισχύουν σήμερα, όπως εκτιμά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που ανακοίνωσε την έγκριση των Τιμολογίων Χρήσης του ΕΣΦΑ, τα οποία κατάρτισε ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.). Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, τα νέα τιμολόγια θα ισχύσουν από την 1η Φεβρουαρίου 2013.

Σήμερα το μέσο τιμολόγιο χρήσης του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου είναι από τα υψηλότερα της Ευρώπης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της ΡΑΕ Νίκος Βασιλάκος είχε τονίσει εδώ και καιρό ότι πρέπει να μειωθεί κατά 15% το μέσο τιμολόγιο χρήσης του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου (ΕΣΦΑ), ώστε να προσεγγίσει τουλάχιστον τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, επισημαίνοντας ότι σήμερα αυτό είναι από τα υψηλότερα, αν όχι το υψηλότερο της Ευρώπης. Άσκησε, μάλιστα, δριμεία κριτική στην αρχική πρόταση του ΔΕΣΦΑ για τη μέση χρέωση δικτύου του 2012, που οδηγούσε σε περαιτέρω αυξήσεις κατά 5,5% αντί για μειώσεις.

Oκ. Βασιλάκος εστίασε στην ανάγκη να πέσει αισθητά το μέσο τιμολόγιο χρήσης ΕΣΦΑ από τα σημερινά επίπεδα, προκειμένου να στηριχθούν οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές αερίου, ιδιαιτέρως οι ηλεκτροπαραγωγοί, και μέσω αυτών και οι τελικοί καταναλωτές, αφού σε διαφορετική περίπτωση αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν τις όποιες αυξήσεις.

Έτσι, τον Μάιο του 2012, και μπροστά στις αντιδράσεις από τους χρήστες του ΕΣΦΑ ότι τα τιμολόγια είναι πάρα πολύ υψηλά, ο ΔΕΣΦΑ αναγκάστηκε να εισηγηθεί μείωση κατά 16,3% σε σχέση με τη μέση ισχύουσα τιμή. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από ορισμένους από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση, σύμφωνα με τους οποίους τα ελληνικά τιμολόγια μεταφοράς αέριου είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Στην ανακοίνωσή του, τότε, ο ΔΕΣΦΑ, αφού εξηγούσε ότι η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον κανονισμό τιμολόγησης είναι απολύτως συμβατή με τις αντίστοιχες των διαχειριστών στην Ευρώπη, κατέληγε ότι από τη σύγκριση μεταξύ της ισχύουσας και της νέας πρότασής του, προκύπτει μείωση για το έτος 2012 κατά 16,3% της μέσης χρέωσης. 

 

Share