Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012   

Του Πέτρου Κουσουλού

Άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για την κατάσταση των τεσσάρων μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, αλλά και την επίδραση του PSI προκύπτουν από τα αποτελέσματα αξιολόγησης του συστήματος Camels, που χρησιμοποιείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τραπέζης της Ελλάδος.

Του Πέτρου Κουσουλού

Η «Ε» αποκαλύπτει τα αποτελέσματα του «μυστικού τραπεζικού ελέγχου» που αφορά το 2011, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό και αποτελεί το βασικό εργαλείο της εποπτικής Αρχής, προκειμένου να εντοπιστούν τα κυριότερα προβλήματα των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών, δηλαδή της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank, της Αlpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς.

Στο μικροσκόπιο του συστήματος Camels μπήκαν σημαντικά ζητήματα, όπως η κεφαλαιακή κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ποιότητα του ενεργητικού τους, η κερδοφορία, καθώς και η κατάσταση ρευστότητας.

Είναι ενδεικτικό ότι από τη γενική βαθμολογία του συστήματος αξιολόγησης (έχει κλίμακα από το 0,5 που είναι το καλύτερο και το 5,5 που είναι το χειρότερο) προκύπτει ότι δύο τράπεζες, η Eurobank και η Alpha Bank, κινούνται σε «μη αποδεκτά» όρια, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική κινούνται στον μέσο όρο, εντός, πάντως, των αποδεκτών ορίων.

Αξιοπρόσεκτη όμως είναι η «μαύρη», σχεδόν παραπαίουσα, εικόνα, η οποία παρουσιάζεται σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή κατάσταση, τη ρευστότητα, αλλά και την ποιότητα του ενεργητικού και των τεσσάρων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τραπεζικοί κύκλοι, με τους οποίους συνομίλησε η «Ε», επισημαίνουν ότι η εικόνα επιδεινώθηκε από την επίδραση που είχε το PSI, ενώ παράλληλα κάνουν ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι μέσα σε ένα εξάμηνο (από τον Ιούνιο έως και το Δεκέμβριο του 2011) η βαθμολογία των τραπεζών πήρε την κατιούσα, κινούμενη σε μη αποδεκτά επίπεδα.

Η Εθνική Τράπεζα

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η Εθνική Τράπεζα είχε την καλύτερη βαθμολογία, με 3,09. Τραπεζικοί κύκλοι επισήμαναν ότι παρουσίασε αποδεκτές τιμές σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, καθώς ο στόχος ήταν να μην ξεπεραστεί το όριο του 3,5, που είναι ο μέσος όρος. Τα ίδια πρόσωπα, πάντως, δεν παραγνωρίζουν το γεγονός ότι από τις 30 Ιουνίου του 2011 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η ΕΤΕ έχασε σχεδόν μισή μονάδα.

Είναι ενδεικτικό ότι η κεφαλαιακή κατάσταση (διαφορά ενεργητικού και παθητικού) της τράπεζας σε διάστημα μόλις έξι μηνών ουσιαστικά «κατέρρευσε», φτάνοντας στο 4,57, λόγω, κυρίως, της επίπτωσης του PSΙ στα κεφάλαιά της.

Το ίδιο συνέβη και με τις τιμές στην ποιότητα του ενεργητικού, τα οποία παρόλο που εμφάνισαν σημάδια «βελτίωσης» σε σχέση με άλλες χρονιές, η βελτίωση αυτή χαρακτηρίστηκε «πλασματική».

Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο της «κερδοφορίας» από τον έλεγχο προέκυψε ότι κινήθηκε σε αποδεκτά επίπεδα, αλλά παρουσίασε σταδιακή επιδείνωση μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2011. Το σύστημα αξιολόγησης δεν κατάφερε να αναλύσει το ποσοτικό σκέλος της βαθμολογίας για τις 31 Δεκεμβρίου 2011, δεδομένου ότι η ΕΤΕ παρουσίασε ταυτόχρονα ζημίες και αρνητικά ίδια κεφάλαια, καθώς και σημαντική μείωση του ενεργητικού της.

«Ρωγμές», όμως, αποκαλύπτονται και για την κατάσταση της ρευστότητας της τράπεζας, η οποία επιδεινώθηκε σε σχέση με άλλα έτη, φθάνοντας το 3,52.

«Κόπηκε» η Eurobank

Τη χειρότερη εικόνα σε σχέση με τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα παρουσίασε η Eurobank, η οποία ξεπέρασε την «κόκκινη γραμμή» του 3,5, καθώς η τελική βαθμολογία «έκλεισε» στο 3,67.

Η κεφαλαιακή κατάσταση της τράπεζας κυμάνθηκε σε αποδεκτά επίπεδα μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2011, στη συνέχεια, όμως, παρουσίασε σημαντική επιδείνωση, λόγω, όπως εξηγείται στον έλεγχο, της επίπτωσης του PSI στα κεφάλαια της τράπεζας.

Είναι ενδεικτικό ότι ούτε η κατάσταση του ενεργητικού της Eurobank κινήθηκε σε «μη αποδεκτά επίπεδα», παρουσιάζοντας μάλιστα σταδιακή επιδείνωση. Όπως καταγράφηκε από το σύστημα αξιολόγησης, «η χειροτέρευση της συγκεκριμένης κατηγορίας δεικτών οφείλεται στη μείωση των βασικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία μειώθηκαν από τα 4,8 δισ. (στις 30 Σεπτεμβρίου 2011) στα 286 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου».

Αρνητικό πρόσημο κατέγραψε και η κατηγορία της ρευστότητας. καθώς «ξεπέρασε κατά πολύ το όριο του αποδεκτού», με την έκθεση να αναφέρει ότι η επίδοση της Eurobank ήταν η χειρότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες που ελέγχθηκαν.

Η Αlpha Bank

Ελαφρώς κάτω από το μέσο όρο και κατ’ επέκταση των ορίων του αποδεκτού κινήθηκαν και οι επιδόσεις της Alpha Bank, η οποία συγκέντρωσε βαθμολογία 3,54.

«Αγκάθι» για το πιστωτικό ίδρυμα ήταν οι επιπτώσεις του PSI, καθώς η κεφαλαιακή της κατάσταση επιδεινώθηκε κατά πολύ το 2011 (βαθμολογήθηκε με 4,71), ενώ εντύπωση προκαλεί και η κάκιστη εικόνα που παρουσιάστηκε και στην κατηγορία της ποιότητας του ενεργητικού. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ στις 30/9/2011 τα ίδια κεφάλαια της Alpha Bank ανέρχονταν σε 5,1 δισ. ευρώ, τρεις μήνες αργότερα διαμορφώθηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της κερδοφορίας κινήθηκε σε αποδεκτά επίπεδα, παρουσιάζοντας, όμως, σταδιακή επιδείνωση, ενώ στην κατηγορία της ρευστότητας καταγράφηκε ότι η Alpha Bank είχε μία από τις χειρότερες αποδόσεις.

«Ρωγμές» η Πειραιώς

Σημαντικές «ρωγμές» στις κατηγορίες του κεφαλαιακού ρίσκου, της ποιότητας του ενεργητικού, καθώς και της κατάστασης ρευστότητας, εμφάνισε και η Τράπεζα Πειραιώς.

Από τον έλεγχο του συστήματος Camels προέκυψε ότι η βαθμολογία του πιστωτικού ιδρύματος που πρόσφατα απέκτησε το υγιές τμήμα της ΑΤΕ παρέμεινε εντός του ορίου που θεωρείται αποδεκτό.

Εντούτοις, ο έλεγχος κατέγραψε σημαντική επιδείνωση στην κεφαλαιακή κατάσταση της τράπεζας, καθώς και στην ποιότητα του ενεργητικού της.

Αρνητικό πρόσημο είχε και η βαθμολογία την οποία εισέπραξε στην κατηγορία της ρευστότητας, καθώς από τον έλεγχο προέκυψε ότι «επιδεινώθηκε διαχρονικά», ότι «το 2011 ξεπέρασε κατά πολύ το όριο του αποδεκτού», καθώς και ότι «η συνολική αξιολόγηση του liquidity risk ήταν από τις χειρότερες μεταξύ των τραπεζών». 

Share