Πτώση εσόδων και ζημιές χαρακτήρισαν την πορεία της εκδοτικής βιομηχανίας το 2011

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012   

Μειωμένα έσοδα κατέγραψε το 2011, λόγω της οικονομικής κρίσης, ο τομέας της έκδοσης βιβλίων. Αυτό προκύπτει από την εξέλιξη που παρουσίασαν το προηγούμενο έτος τα οικονομικά αποτελέσματα δέκα μεγάλων και γνωστών εκδοτικών οίκων της χώρας.

Πρόκειται για επιχειρήσεις/βιομηχανίες έκδοσης και εμπορίας βιβλίων με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 75,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες δημοσίευσαν ισολογισμούς της χρήσης 2011 έως τις 25 Αυγούστου 2012.

Παρ’ όλο που ορισμένες βελτίωσαν την οικονομική τους αποτελεσματικότητα, τα συνολικά έσοδά τους μειώθηκαν. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν κατά 7,4 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 9% σε ποσοστό, υποχωρώντας από το επίπεδο των 83,25 εκατ. ευρώ το 2010 στα 75,84 εκατ. ευρώ το 2011.

Share