Ζητούνται, επειγόντως, ανάκαμψη και ανάπτυξη

Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2012   

Άρθρο του Βασίλη Κορκίδη, προέδρου της ΕΣΕΕ

Η τελευταία τριετία σηματοδότησε εξαιρετικά αρνητικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα, υπό το βάρος μιας πρωτοφανούς και βαθιάς ύφεσης, βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσμενή θέση να ζητεί δανεικά με πολύ επαχθείς όρους.

Η δημοσιονομική κρίση κατέστη ουσιαστικά οικονομική κρίση, επιδρώντας σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, θέτοντας σε πλήρη αναδιαπραγμάτευση τους τρόπους με τους οποίους διενεργούνταν το επιχειρείν τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεδομένου ότι η άσκηση οικονομικής πολιτικής περιορίζεται από τις ανάγκες των δανειστών μας, είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε ένα ορθολογικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θα αξιοποιεί ολοκληρωτικά τους περιορισμένους υφιστάμενους πόρους. Η αναστροφή του επιβαρημένου οικονομικού κλίματος θα είναι ένας δύσκολος στόχος, αφού η βελτίωση της ψυχολογίας θα επιτευχθεί μόνο με την ελπίδα για ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον! Η αγωνία της αβεβαιότητας καταναλωτών και επιχειρηματιών πρέπει να μετατραπεί, το συντομότερο, σε βάσιμη προσδοκία βελτίωσης των ρευστών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας την τελευταία τριετία. Αυτός θα πρέπει να είναι και ο στόχος ενός αναπτυξιακού πλάνου.

 

Η ΕΣΕΕ έχει καταθέσει στους αρμόδιους φορείς εντός και εκτός Ελλάδος «10 προτεραιότητες και αναγκαιότητες για το εμπόριο και την ανάπτυξη», οι οποίες συνιστούν και το πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει κινηθεί, σύμφωνα με το ελληνικό εμπόριο, η αναπτυξιακή στρατηγικής της χώρας. Αναλυτικά:

α) Διαμόρφωση ενός δικτύου προστασίας για τις εκατοντάδες υπερχρεωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κινδυνεύουν να οδηγηθούν στο κλείσιμο. Οι επιπτώσεις των λουκέτων στην κοινωνική συνοχή και στην τοπική αγορά σχετίζονται άμεσα με τα θέματα του παρεμπορίου των 20 δισ., της εγκληματικότητας και μπορούν να αποβούν μοιραίες για την πλήρη μεταστροφή της εικόνας των πόλεων.

β) Η ανάγκη υιοθέτησης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη των ΜμΕ ως μοχλού καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης.

γ) Η σημασία ενίσχυσης των συνεργειών – συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων με την εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τη δημιουργία υπαίθριων εμπορικών κέντρων «open malls» σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους των πόλεων, αναβαθμίζοντας παράλληλα τη διακυβέρνηση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

δ) Η απλοποίηση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, η ρύθμιση των επαγγελματικών δανείων και η αύξηση της χρηματοδότησης των τραπεζών προς τις ΜμΕ.

ε) Μείωση της γραφειοκρατίας και των χρονοβόρων ακριβών δημόσιων υπηρεσιών σε εφορίες, τελωνεία και ΔΕΚΟ.

στ) Εφαρμογή νέου φορολογικού συστήματος και ενίσχυση του μέτρου των αποδείξεων, με on-line σύνδεση των ταμειακών μηχανών, ώστε οι αποδείξεις να γίνουν οι κύριες φοροαπαλλαγές μας.

ζ) Έλεγχος καταναλωτικών προϊόντων πολυεθνικών ομίλων που ευθύνονται για τις «υψηλές ελληνικές τιμές» και αντιμετώπιση της αισχροκερδούς συμπεριφοράς όσων ελέγχουν τα ράφια και τα ψυγεία με το σύστημα των ενδοομιλικών συναλλαγών και των υπερτιμολογήσεων.

η) Συμφωνία κυρίων με τους εμπόρους και μεταξύ παραγωγών και εμπόρων για συγκράτηση και πτώση των τιμών με σύνθημα «Μία τιμή / χαμηλή τιμή» και «καταναλώνουμε όσα παράγουμε».

θ) Ορισμός και προστασία της «εντός κρίσης υπερχρεωμένης επιχείρησης» με 3 βασικά κριτήρια: τη μείωση του κύκλου εργασιών, το ύψος του δανεισμού και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

ι) Ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και της εργασίας, αφότου προηγηθεί ειλικρινής και τολμηρός κοινωνικός διάλογος, που θα καταλήξει σε μία ενιαία στρατηγική απασχόλησης.

 

Σκοπός της ΕΣΕΕ είναι να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να σταματήσουν να βάζουν λουκέτο να τις ενημερώσει με την εμπορική χωροταξία «Γεωβάση» να ξέρουν πόσο εμπόριο έχουμε, πού το έχουμε και πώς πρέπει να το αλλάξουμε σε κάθε περιοχή για να γίνει βιώσιμο.

Σκοπός της ΕΣΕΕ είναι να μετατραπεί ο ιδιωτικός τομέας σε πρώτη επιλογή ενασχόλησης των νέων επιστημόνων, να γίνει μισθολογικά πιο ελκυστικός από τον δημόσιο τομέα και να απορροφήσει σταδιακά την υψηλή ανεργία των νέων μας.

Σκοπός της ΕΣΕΕ είναι να μετατρέψει την κάθε «μικροεισαγωγική» ελληνική εμπορική επιχείρηση σε «μικροεξαγωγική» αλλά και να εντάξει το διαμετακομιστικό εμπόριο στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες και περιοχές -παραμεθόριες και νησιωτικές- που ελπίζουμε ότι θα μας εγκρίνει η Ε.Ε.

Σκοπός της ΕΣΕΕ είναι να πείσει την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα ότι η επόμενη δόση των 31,5 δισ. πρέπει να αξιοποιηθεί στο εσωτερικό, να γίνει το κεφάλαιο των ισοδύναμων αναπτυξιακών μέτρων που χρειάζεται η ελληνική αγορά.

Ευελπιστούμε, λοιπόν, ότι αυτήν τη φορά η φωνή των ανθρώπων της αγοράς θα εισακουστεί στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι η αποτυχία το σενάριο της επόμενης ημέρας που θέλουμε για τη χώρα μας και αυτή την κατάληξη ο εμπορικός κόσμος της Ελλάδας παλεύει καθημερινά πολύ σκληρά για να αποφύγει. Τα επώδυνα μέτρα που μας επιβάλλουν οι δανειστές, για να έχουν αποτέλεσμα, πρέπει να συνοδεύονται με «ισοδύναμα» αναπτυξιακά μέτρα.

Αυτό που χρειαζόμαστε οι άνθρωποι της αγοράς είναι να δούμε από την κυβέρνηση αποφασιστικότητα και ομοψυχία για την προώθηση και την υλοποίηση των κατάλληλων οικονομικών πολιτικών υπέρ των Ελλήνων και της Ελλάδας της Ευρώπης.

Share