Παράνομη η λειτουργία των ενεχυροδανειστηρίων, σύμφωνα με την ΤτΕ!

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012   

Του Πέτρου Κουσουλού

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους απεχθείς όρους με τους οποίους δανείζουν τους πολίτες
 
Επισημαίνεται σε έγγραφο ότι δραστηριοποιούνται χωρίς την άδειά της

 

Από «ομιχλώδης» έως και παράνομη χαρακτηρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος η λειτουργία των ενεχυροδανειστηρίων και των «goldenshops» στη χώρα μας. Σημείωμα που αποστέλλεται στην Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ καταγράφει τα σημαντικά κενά τα οποία παρατηρούνται στη διαδικασία αδειοδότησής τους, η οποία εμφανίζεται να είναι έκνομη, καθώς δεν υπάρχει σχετική έγκριση από την εποπτική Αρχή του πιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, τα ενεχυροδανειστήρια που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη λαμβάνουν άδεια από τις οικίες Διευθύνσεις Ασφαλείας, ενώ αυτά που δραστηριοποιούνται στην επαρχία αδειοδοτούνται από τις κατά νομό Αστυνομικές Διευθύνσεις. Αυτά προβλέπονται βάση της 1023/2/42 αστυνομικής διάταξης, η οποία υπεγράφη στο πλαίσιο του νόμου περί απελευθέρωσης των «κλειστών επαγγελμάτων».

 

Αμφιλεγόμενα

 

Η συγκεκριμένη απόφαση αμφισβητείται, όμως, έντονα από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ, καθώς, όπως αναφέρεται στο σημείωμα, αντίκειται στον Ν. 2076/1992, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται σε καταστήματα-ιδρύματα να παρέχουν πίστωση χωρίς άδεια της Τραπέζης της Ελλάδος.

«Η υπηρεσία θεωρεί ότι η σχετική αστυνομική διάταξη δεν θα έπρεπε να έχει περιλάβει το επάγγελμα του ενεχυροδανειστή στις οικίες ρυθμίσεις της, καθώς ήδη ίσχυε ο Ν. 2076/1992, σύμφωνα με τον οποίο απαγορευόταν η κατ’ επάγγελμα παροχή πιστώσεων χωρίς άδεια της ΤτΕ», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα ενεχυροδανειστήρια παραβιάζει και τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν. 3601/2007, όπου αναφέρεται ότι «απαγορεύεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα η κατ’ επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό. Απαγορεύεται, επίσης, η κατ’ επάγγελμα χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων, εφόσον δεν έχει παρασχεθεί προς τον σκοπό αυτόν ειδική άδεια της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι όροι για τη χορήγηση άδειας για την κατ’ επάγγελμα χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων καθορίζονται με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος».

Προτείνουν «λουκέτο»

 

Στο έγγραφο το οποίο δημοσιεύει σήμερα η «Ελλάδα», τα στελέχη του Τμήματος Θεσμικού Πλαισίου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ επισημαίνουν ότι το φαινόμενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και προτείνουν:

1) Την παύση άσκησης της δραστηριότητας της παροχής πιστώσεων από τα ενεχυροδανειστήρια μέσω είτε νομικών ενεργειών της Τραπέζης της Ελλάδος (επιβολή προστίμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σφράγιση των γραφείων και εγκαταστάσεων του παραβάτη από όργανα της ΤτΕ με τη συνδρομή της αστυνομικής Αρχής και παραπομπή στον εισαγγελέα, ώστε να τιμωρηθεί ο παραβάτης με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή) είτε της παύσης έκδοσης νέων αδειών και ανάκλησης όσων ήδη έχουν παρασχεθεί, με ευθύνη του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

2) Τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος λειτουργίας για τα ενεχυροδανειστήρια, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο θα μπορούσε με νομοθετική ρύθμιση να θεσπίσει την υποχρέωση εγγραφής των ενεχυροδανειστηρίων σε ειδικό μητρώο και να τις υπάγει σε ορισμένες υποχρεώσεις, με αντικείμενο την προστασία του καταναλωτή. 

 

«Απεχθείς όροι»

 

Στην ίδια έκθεση, τα στελέχη της TτΕ θεωρούν ότι οι όροι που θέτουν τα συγκεκριμένα καταστήματα είναι απεχθείς προς τους δανειολήπτες, καθώς εμπεριέχουν υψηλές «παράπλευρες χρεώσεις», που οδηγούν σε υπερβολικά υψηλή συνολική επιβάρυνση και, εν τέλει, στην εκποίηση του ενεχυριασμένου αντικειμένου.

Μάλιστα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αττική και μία που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη διενεργήθηκε έλεγχος από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις και απεστάλη έγγραφο στον γενικό διευθυντή της εταιρείας για άμεση διακοπή της λειτουργίας της. Η εν λόγω εταιρεία εμφανιζόταν να δανείζει χρήματα με μηνιαίο επιτόκιο 0,75% (9% σε ετήσια βάση), ενώ, σύμφωνα με τα έγγραφα της ΤτΕ, η επιβάρυνση λόγω των χρεώσεων για έξοδα φακέλου και για ασφάλιση, φύλαξη, εκτίμηση και στάθμευση οχήματος ανέρχεται σε ετήσια βάση από 115% έως 220% της αξίας του δανείου, πλέον των τόκων.

Όσον αφορά στην επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, επέβαλε επιτόκιο 0,75% τον μήνα (9% τον χρόνο), ενώ η επιβάρυνση λόγω των χρεώσεων για ασφάλιση, φύλαξη, εκτίμηση και στάθμευση οχήματος ανέρχεται σε ετήσια βάση στο 101,22% της αξίας του δανείου, χωρίς, φυσικά, να περιλαμβάνονται οι τόκοι.

Όλα αυτά, τη στιγμή που η Διεύθυνση Ενεχυροδανειστηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου δάνειζε με ετήσιο επιτόκιο 6% και το χρηματικό ποσό που εκταμίευε δεν μπορεί, βάσει νόμου, να ξεπερνά τα 5.000 ευρώ.