Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών αρχηγών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης όλων των υπόχρεων πολιτικών για το οικονομικό έτος 2011. Στη δημοσιότητα δόθηκαν  τα «πόθεν έσχες» του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο εθνικό ή ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, των βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων. Υπόχρεοι για δήλωση πόθεν έσχες είναι και όλοι οι πρώην πολιτικοί που έληξε η θητεία τους τα τελευταία τρία χρόνια.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων, σε ορισμένες περιπτώσεις ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις και δικαιολογητικά. Σημειώνεται ακόμα ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε απέβλεπε στη διακρίβωση του εάν, με βάση τα δηλωθέντα και ελεγχθέντα δεδομένα, η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, εκ μέρους των υπόχρεων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων αυτών, σε συνδυασμό και με τις δαπάνες διαβιώσεώς των». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «στις εκθέσεις αυτές, μετά από σχετικό έλεγχο, έγινε πλήρης καταγραφή όλων των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα σ’ αυτά, μετοχές ημεδαπών ή και αλλοδαπών εταιριών, ομόλογα και άλλες ομολογίες κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους, καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, πλωτά, εναέρια και χερσαία μεταφορικά μέσα, καθώς και τυχόν συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις». Η Επιτροπή διευκρινίζει παράλληλα, ότι διατηρεί την αρμοδιότητά της προς επανέλεγχο των δηλώσεων όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο του αναδρομικού ελέγχου, ενώ επικαλούμενη τη σχετική νομοθεσία, σημειώνει ότι δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων.

Από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις “πόθεν έσχες” του 2010 των πολιτικών αρχηγών και των δύο πρώην πρωθυπουργών Γιώργου Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήμου, τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος και ακολουθεί ο εξωκοινοβουλευτικός, πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος.

Αντώνης Σαμαράς

Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης αναφέρει από τη βουλευτική του αποζημίωση εισόδημα 102.168 ευρώ και ακόμη 25.044 ευρώ από άλλες πηγές. Η σύζυγός του Γεωργία δηλώνει εισόδημα 53.625 ευρώ. Ακίνητα: Ο κ. Σαμαράς δηλώνει το σπίτι του στην Κηφισιά 477 τμ μέσα σε οικόπεδο 2,3 στρεμμάτων, ένα διαμέρισμα στην οδό Μουρούζη 153 τμ στο οποίο έχει την επικαρπία, το 50% από αγροτεμάχιο 9 στρεμμάτων στις Ροβιές, το μισό από ένα αγροτεμάχιο 565 τμ στην Πουνταζέζα στο Λαύριο και το μισό από έτερο αγροτεμάχιο στην ίδια περιοχή 576 τμ. Δηλώνει ακόμη ένα αγροτεμάχιο 3,1 στρέμματα στην Πύλο. Η σύζυγός του Γεωργία δηλώνει το μισό από ένα οικόπεδο 2,2 στρεμμάτων στην Εκάλη και το 50% ακινήτου 150 τμ, επίσης στην Εκάλη. Ακόμη δηλώνει το 16,67% από ένα οικόπεδο 554 τμ στην Καλλιθέα και το 16,67% από ένα γραφείο στην οδό Πανεπιστημίου. Η Γεωργία Σαμαρά έχει επίσης δηλώσει ένα διαμέρισμα 134 τμ στην οδό Δημοκρίτου στο Κολωνάκι, ένα κατάστημα 132 τμ και ένα διαμέρισμα 167 τμ στο Ναύπλιο. Μετοχές- καταθέσεις: Ο πρωθυπουργός δηλώνει 3.500 μετοχές της ΑΝΕΚ LINES και η σύζυγός του Γεωργία 300 μετοχές της SMARTSTORE AE. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ακόμη καταθέσεις 238.309,1 ευρώ στις τράπεζες Εθνική και KBC BANK SA, 23.137,18 λίρες Αγγλίας στην KBC BANK SA καθώς και 12.825 δολάρια στην ίδια τράπεζα. Η σύζυγός του Γεωργία δηλώνει 38.370,04 ευρώ καταθέσεις σε ALPHA BANK, EUROBANK και HSBC και 1.982,61 λίρες Αγγλίας στη Λαϊκή Τράπεζα. Επίσης, ο πρωθυπουργός έχει καταθέσει τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας, το 2007 και το 1996 δύο αυτοκινήτων, 2.000 κ.ε. και 1549 κ.ε. αντίστοιχα. Από το τελευταίο όχημα κατέχει το 37,5%.

Αλέξης Τσίπρας

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας δηλώνει 81.072,54 ευρώ εισόδημα από τη βουλευτική του αποζημίωση και 1.500 ευρώ εισόδημα από άλλες πηγές. Κατέχει ένα διαμέρισμα 114 τμ στην Αθήνα από γονική παροχή, ενώ έχει καταθέσεις 11.360 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και στην ALPHA BANK, οι οποίες προέρχονται από εισοδήματα προηγούμενων ετών και τη βουλευτική του αποζημίωση. Επίσης έχει μία μηχανή 650 κ.ε., την οποία αγόρασε το 2007.

Ευάγγελος Βενιζέλος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος δηλώνει εισόδημα 101.903,80 ευρώ από τη βουλευτική του αποζημίωση, ενώ το εισόδημα της συζύγου του Βασιλικής Μπακατσέλου ανέρχεται στα 60.049,80 ευρώ. Ακίνητα: Από κοινού με την σύζυγό του κατέχουν 27 ακίνητα (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες και χώρους στάθμευσης). Τα 9 από αυτά βρίσκονται κατά 100% στην κυριότητα του κ. Βενιζέλου και τα υπόλοιπα πέντε κατά 100% στην κυριότητα της συζύγου του. Πέντε ακίνητα του ζεύγους Βενιζέλου βρίσκονται στην Αθήνα και τα υπόλοιπα στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, ο κ. Βενιζέλος κατέχει το 100% των ακινήτων: Στη Θεσσαλονίκη: γραφείο 95,2 τμ, διαμέρισμα 88,31 τμ, πάρκινγκ 12,5τμ και αγροτεμάχιο 3.000 τμ. Στην Αθήνα: διαμέρισμα 202,4 τμ, τρία πάρκινγκ 18,2 τμ, και 10,8 τμ και 11,7 τμ, αποθήκη 6,5 τμ. Η σύζυγος του έχει: Στη Θεσσαλονίκη, γραφεία 179,9 τμ και 203 τμ, κατάστημα 40 τμ, οικία 230 τμ σε σύνολο 4.080 τμ, διαμέρισμα 229 τμ. Επίσης είναι ιδιοκτήτες μαζί με τη σύζυγό του με μικρό ποσοστό σε άλλα 13 ακίνητα σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. Από αυτά τα επτά είναι αγροτεμάχια, τα δύο οικόπεδα 2.600 τμ και 779 τμ, ένα κατάστημα 325 τμ, ένα γραφείο 10,7 τμ, ένας βοσκότοπος 678 τμ. Καταθέσεις: Στη δήλωση του “πόθεν έσχες” ο κ. Βενιζέλος εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του και με συνδικαιούχο την κόρη τους, να κατέχουν καταθέσεις σε συνολικά 27 λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες που φθάνουν τα 2,4 εκατ. ευρώ. Στην τράπεζα HSBC διαθέτουν 43.894 λίρες Αγγλίας, και στην CITΙBANK 1.729,82 δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις καταθέσεις ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, σε πέντε λογαριασμούς και για συνολικό ποσό 1,2 εκατ. κύριος δικαιούχος εμφανίζεται η μητέρα της συζύγου του κ. Βενιζέλου. Για πρώτη φορά, επίσης, εμφανίζονται τρεις κοινοί λογαριασμοί της κ. Μπακατσέλου και της κόρης του ζεύγους στην τράπεζα HSBC με 1.082 ευρώ, 45.000 ευρώ και 43.894 λίρες Αγγλίας. Μετοχές: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει μετοχές, ενώ η σύζυγος του έχει στην κατοχή της 3.571 μετοχές της Eurobank, 5.783 μερίδια σε αμοιβαία κεφάλαια αξίας 65.000 ευρώ της HSBC Word Selection, ομόλογα αξίας 99.581 ευρώ της Bonds Eξωτερικού Δημοσίου, 2.000 μετοχές του ΟΤΕ και 750 μετοχές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Φώτης Κουβέλης

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης δηλώνει για το 2010, συνολικά εισοδήματα 139.422 ευρώ. Ο ίδιος δηλώνει 104.978 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και άλλα 3.766 ευρώ από τη δικηγορία. Η σύζυγός του Φωτεινή Πάλλα δηλώνει εισόδημα 30.678 ευρώ. Ακίνητα: Είτε έχοντας στην κυριότητά του το 100% είτε από 50% μαζί με τη σύζυγό του, ο κ. Κουβέλης δηλώνει συνολικά 10 ακίνητα (διαμερίσματα, οικόπεδα και αγροτεμάχια) σε Αθήνα, Τρίκαλα, Εύβοια και Αργολίδα. Ένα διαμέρισμα 198 τμ βρίσκεται στη Κυψέλη και είναι από κοινού με τη σύζυγό του, ενώ είναι ιδιοκτήτης 100% σε αγροτεμάχιο 4.100 τμ στα Τρίκαλα, μιας οικίας 67,5 τμ σε έκταση 105,60 και ενός οικοπέδου 442 τμ στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων. Μαζί με τη σύζυγό του ο κ. Κουβέλης έχουν επίσης οικόπεδο 2.439,28 τμ στη περιοχή Στειρών Ευβοίας και ένα διαμέρισμα 49 τμ στη Κυψέλη. Η σύζυγός του εμφανίζεται να πούλησε ένα αγροτεμάχιο 4 στρ. στα Τρίκαλα και αγόρασε αντίστοιχο στο Κρανίδι Αργολίδας. Καταθέσεις: Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ εμφανίζει σημαντική μείωση καταθέσεων σε σχέση με το 2009. Για το 2010 δηλώνει συνολικές καταθέσεις μαζί με τη σύζυγό και τις θυγατέρες του ύψους 172.299 ευρώ, ενώ το 2009 είχε δηλώσει 436.076 ευρώ. Μετοχές: Ο κ. Κουβέλης το 2010 ρευστοποίησε 637 μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της «Διεθνικής», αξίας 4.221 ευρώ, ενώ η σύζυγός του διαθέτει 5.000 μετοχές της χρηματιστηριακής Capital αξίας 17.608 ευρώ. Διαθέτουν, επίσης, τρία ΙΧ αυτοκίνητα, από τα οποία το ένα 2.000 κυβικών αγοράστηκε έναντι 34.800 ευρώ.

Πάνος Καμμένος

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος δηλώνει από την βουλευτική αποζημίωση 88.027 ευρώ και επίσης εισόδημα 66.000 ευρώ από ενοίκια. Η σύζυγός του Ελένη Τζούλη, δηλώνει εισοδήματα 34.844,28 ευρώ, από τη δικηγορία και από ενοίκια. Ο κ. Καμμένος έχει στην Καλλιθέα ένα γραφείο 1.067 τμ και το μισό κατοικίας 509 τμ στη Βουλιαγμένη. Η Ελένη Τζούλη έχει ένα διαμέρισμα 133 τμ στη Νέα Σμύρνη από διαθήκη και ακόμη το μισό από γραφείο και αποθήκη, 33 τμ και 5 τμ αντίστοιχα, επίσης στη Νέα Σμύρνη. Η σύζυγος του προέδρου των ΑΝΕΛ δηλώνει, επίσης, ένα γραφείο στη Λεωφ. Συγγρού 143 τμ και το 25% από ένα σπίτι 177 τμ και από μία αποθήκη 90 τμ στη Σάμο. Ο κ. Καμμένος δηλώνει 55.000 μετοχές της «Η. ΚΑΜΜΕΝΟΣ Α.Ε.» και καταθέσεις 8.138 ευρώ σε Εθνική και CITIBANK, στη δε τελευταία τράπεζα λογαριασμό με 16 δολάρια. Η σύζυγός του δηλώνει καταθέσεις 11.000 ευρώ στην Εθνική. Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ έχει σε ακινησία, λόγω αδυναμίας πώλησής του, ένα αυτοκίνητο 4.970 κ.ε. Έχει επίσης ένα αυτοκίνητο 5.967 κ.ε. και ένα σκάφος ανοικτού τύπου 8,5 μέτρων. Η σύζυγός του, δηλώνει ένα αυτοκίνητο 1.979 κ.ε.

Νίκος Μιχαλολιάκος

Ο γενικός γραμματέας της Χρυσής Αυγής, ο οποίος υπέβαλλε δήλωση ως υπεύθυνος οικονομικών του κόμματός του, δηλώνει εισοδήματα 22.915,53 ευρώ και η σύζυγος του Ελένη Ζαρούλια 17.659,45 ευρώ. Ο κ. Μιχαλολιάκος δηλώνει επίσης ποσοστό 25% από 4 καταστήματα στην οδό Φιλολάου (Παγκράτι) 40 τμ, 16 τμ, 45 τμ και 40 τμ. Ακόμη δηλώνει 25% από ακίνητο στο Γύθειο της Λακωνίας 70 τμ μέσα σε αγρόκτημα 4,5 στρεμμάτων. Όλα προέρχονται από κληρονομιά. Η σύζυγός του Ελένη Ζαρούλια, δηλώνει επίσης 4 καταστήματα στην Αθήνα 33 τμ, 26 τμ, 22 τμ, 216 τμ, αποκτηθέντα όλα από κληρονομιά, και ένα διαμέρισμα 111 τμ στο Μαρούσι από γονική παροχή. Το 2011 ο κ. Μιχαλολιάκος δηλώνει καταθέσεις 3.614,14 ευρώ σε EUROBANK και Πειραιώς και η σύζυγός του Ελένη Ζαρούλια καταθέσεις 3.241,14 ευρώ στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο την Εθνική και την ALPHA BANK. H Eλένη Ζαρούλια δηλώνει ένα αυτοκίνητο 1600 κ.ε. και συμμετοχή σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών.

Αλέκα Παπαρήγα

Η γενική γραμματέας του ΚΚΕ δηλώνει 79.367,56 ευρώ από τη βουλευτική της αποζημίωση και 40.174 ευρώ συντάξιμες αποδοχές. Κατέχει το 62,5% διαμερίσματος 90 τμ στην Αθήνα από κληρονομιά. Επίσης δηλώνει μόλις 832 ευρώ κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα.

Λουκάς Παπαδήμος

Ο πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, ως εξωκοινοβουλευτικός κατέθεσε πόθεν έσχες τριετίας, δηλώνοντας εισόδημα 234.615 ευρώ για το 2011, 318.719 ευρώ το 2010 και 316.249 ευρώ το 2009. Δηλώνει επίσης, ένα διαμέρισμα 157 τμ στο Ψυχικό και μια μικρή αποθήκη, ένα διαμέρισμα 102 τμ στην Αθήνα, δύο γραφεία 42 και 29 τμ στην Αθήνα, ένα διαμέρισμα 89 τμ στην Κυψέλη και μία μικρή αποθήκη, ένα διαμέρισμα 51 τμ στο Κολωνάκι, ένα διαμέρισμα 55 τμ στη Βάρη, ένα οικόπεδο 800 περίπου τμ στη Γλυφάδα. Κατέχει ακόμη το 33% από αγροτεμάχιο 3,5 στρεμμάτων στη Βαρυμπόμπη και το 33% από ένα στρέμμα στη Βοιωτία. Μαζί με την σύζυγό του Jeanne Ingram κατέχουν ένα διαμέρισμα 90 τμ στο Cambridge. Ο κ. Παπαδήμος, από κοινού με τη σύζυγό του, κατέχουν ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές. Συγκεκριμένα δηλώνει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου με αξία κτήσης 139.255 ευρώ, και από κοινού με τη σύζυγό του περίπου 21.000 μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της COMMERZBANK, 3.642 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, 1000 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, 198 μετοχές του ΟΤΕ, 2.524 μετοχές της ALPHA Τράπεζας, 5.503 ομόλογα της LMWA GOV.SECURITIES, μετοχές της MORGAN STANLEY, αμοιβαία της TIAA CREF.MONEY MARKET, αμοιβαία της YANGUARD HARVARD και MERRIL EDGE. Ομόλογα του ελληνικού δημοσίου κατέχει και η σύζυγός του καθώς επίσης και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND. Ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει 1.202.072 καταθέσεις στην Εθνική τράπεζα, την CITYBANK, την ALPHA και την COMMERZBANK και περίπου 75.000 δολάρια στην CITYBANK BANK OF AMERICA. Το ζεύγος Παπαδήμου κατέχει από ένα αυτοκίνητο ο καθένας 1900 κ.ε.

Γιώργος Παπανδρέου

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου μαζί με τη σύζυγό του Άντα Παπαπάνου, δηλώνουν συνολικά εισοδήματα ύψους 115.832,76 ευρώ. Ο ίδιος δηλώνει εισόδημα από βουλευτική αποζημίωση 91.142,54 ευρώ και ακόμη 23.595,97 από άλλες πηγές, ενώ η σύζυγός του 1.094 ευρώ. Ακίνητα: Ο κ. Παπανδρέου μαζί με τη σύζυγό του είναι συνιδιοκτήτες οικίας 365,7 τμ σε έκταση 640 τμ στη Νέα Ερυθραία. Η σύζυγος του Άντα έχει στο όνομά της ακόμα δύο ακίνητα στη Πάτρα: μία πολυκατοικία συνολικού εμβαδού 378,50 τμ και ένα διαμέρισμα 83,5 τμ. Καταθέσεις: Ο κ. Παπανδρέου έχει στο όνομά του καταθέσεις στην ΕΤΕ ύψους 61.927,90 ευρώ και μαζί με τη σύζυγό του άλλα 2.640,51 ευρώ στην Alpha Bank. Η σύζυγός του από κοινού με την κόρη τους Μαργαρίτα έχει καταθέσεις στην Alpha Bank ύψους 235.000 ευρώ, καθώς και σε δύο λογαριασμούς στην Εμπορική Τράπεζα 19.858,41 ευρώ. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται να έχουν αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία πούλησαν το 2009. Ο κ. Παπανδρέου είναι κάτοχος ενός αυτοκινήτου 2000 κ.ε., ενώ ιδιοκτήτρια ενός αυτοκινήτου 1200 κ.ε. το οποίο αγόρασε έναντι 13.000 ευρώ είναι και η σύζυγός του Άντα.