Εκτίμηση ΔΝΤ για συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά 6% το 2012

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012   

Newsroom

Δυσοίωνες οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία αφού στην έκθεση του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας βλέπει συρρίκνωση κατά 6% φέτος, κατά 4% το 2013 και ανάπτυξη 3,5% το 2017.

 

 

Το έλλειμμα προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 7,5% το 2012 και στο 4,7% το 2013, ενώ σύμφωνα με την έκθεση θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται στο 3,4% το 2014 και θα υποχωρήσει στο 1,4% του ΑΕΠ το 2017.

 

Όπως αναφέρει το ΔΝΤ, στην Ελλάδα η βαθύτερη του αναμενόμενου ύφεση και οι αστοχίες στην εφαρμογή των δημοσιονομικών μέτρων θα «περιπλέξουν την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για μείωση του ελλείμματος για μια ακόμα φορά». Ωστόσο, το κυκλικά προσαρμοζόμενο έλλειμμα θα συνεχίσει να εμφανίζει μεγάλες μειώσεις.

Το χρέος της χώρας αναμένεται να ανέλθει στο 170,7% του ΑΕΠ το 2012 και στο 181,8% του ΑΕΠ το 2013, από 165,4% το 2011.

 

Το χρέος θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται στη συνέχεια, αλλά κατά βραδύ τρόπο. Θα διαμορφωθεί σε 180,2% του ΑΕΠ το 2014, θα μειωθεί σε 174% του ΑΕΠ το 2015, σε 164,1% του ΑΕΠ το 2016 και σε 152,8% του ΑΕΠ το 2017. Βάσει του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που προωθεί η Ελλάδα, το 2020 το χρέος θα πρέπει να είναι 120% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

 

Τέλος, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η ανεργία στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί το 2012 στο 23,3% και το 2013 θα αυξηθεί στο 25,4%.

 

Εξάλλου, το Ταμείο αναθεώρησε στο 3,6% την εκτίμησή του για το ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2013, από 3,9% που προέβλεπε τον Ιούλιο.

 

Για το τρέχον έτος, το ΔΝΤ αναθέωρησε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,3% από 3,5%.

Η οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 0,4% το 2012 και να αναπτυχθεί κατά 0,2% το επόμενο έτος.

 

Share