Αυτά είναι τα 73 μέτρα στα οποία κολλάει η Τρόικα!

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012   

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Από τον Ιούνιο έπρεπε να είχαμε προωθήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα
 
Η ανικανότητα του Δημοσίου στην περικοπή της σπατάλης θα αναγκάσει τους Έλληνες να υποστούν τα νέα μέτρα

 

Δεν είναι ένα, ούτε δύο, αλλά 73 τα μέτρα που έπρεπε η Ελλάδα από τον Ιούνιο να έχει προωθήσει. Αυτά τα μέτρα τώρα -ένα προς ένα- ξεσκονίζουν οι υπηρεσίες της Τρόικας και ζητούν άμεσα να υπάρξει προώθηση, γιατί χωρίς αυτά δεν πρόκειται να δοθεί το πράσινο φως για τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ. Η καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων αυτών, που ουσιαστικά θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου, τα οποία εξ αρχής υπήρχαν ως προϋπόθεση στο Μνημόνιο, αποτελούν το κύριο αγκάθι στην αποδέσμευση των χρημάτων από την Τρόικα. Να σημειωθεί ότι τη δόση αυτήν έπρεπε η Ελλάδα να την είχε λάβει από τις αρχές Ιουλίου.

Την κύρια ευθύνη, όμως, για την καθυστέρηση αυτήν την έχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τις οποίες είχαν δεσμευθεί με τη δανειακή σύμβαση. Έτσι, η χώρα και οι Έλληνες πολίτες βρέθηκαν προ της διαιώνισης της εικόνας του αφερέγγυου, αναποτελεσματικού και ανίκανου κράτους, με αποτέλεσμα ο μη εξορθολογισμός του και η βελτίωση των εισπρακτικών μηχανισμών να επιφέρουν τις οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Έτσι, η ανικανότητα του Δημοσίου στην περικοπή της σπατάλης θα αναγκάσει τους Έλληνες να υποστούν τα νέα μέτρα των 13,5 δισ. ευρώ, ενώ η δόση θα εξακολουθεί να παραμένει στον αέρα, εάν δεν ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευθεί η χώρα.

Βέβαια, πολλά από τα μέτρα-μεταρρυθμίσεις που ζητεί η Τρόικα έχουν προωθηθεί και άλλα από αυτά βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Μερικά έχουν λυθεί. Η Τρόικα πάτησε πόδι και επιμένει εδώ και τώρα στην άμεση επίλυσή τους.

Να τα δούμε ένα προς ένα:

1) Μείωση 12%, κατά μέσο όρο, στα Ειδικά Μισθολόγια του δημόσιου τομέα, η οποία θα έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί από την 1η Ιουλίου 2012, για να επιφέρει εξοικονομήσεις της τάξεως των 205 εκατ. ευρώ.

2) Εξορθολογισμός των φαρμακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκομείων και προσδιορισμός των χρηματικών παροχών προνοίας.

3) Η κυβέρνηση πρέπει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση των εντός του 2012 υπό αποκρατικοποίηση στοιχείων καθώς επίσης και για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης που θα ακολουθηθεί.

4) Πρώτη φάση δημοσίευσης πλήρους απογραφής των κρατικών περιουσιακών στοιχείων στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών.

5) Καταγραφή της κυριότητας των κρατικών εδαφικών – οικοπεδικών εκτάσεων.

6) Φορολογική μεταρρύθμιση, με στόχο την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, την εξάλειψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων.

7) Αναθεώρηση στις αντικειμενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας, προκειμένου αυτές να ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς.

8) Δημοσίευση στο Διαδίκτυο μηνιαίων στοιχείων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, με χρονική υστέρηση 20 ημερών από το τέλος έκαστου μήνα.

9) Έλεγχοι υπηρεσιακής απόδοσης και αντικατάσταση όσων διευθυντών δεν ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης.

10) Κατάργηση των πληρωμών τοις μετρητοίς και με επιταγές στις εφορίες και αντικατάσταση από τραπεζικά εμβάσματα.

11) Δημοσίευση στο Διαδίκτυο βασικών δεικτών απόδοσης για τις εφορίες.

12) Αλλαγή στο σύστημα διαχείρισης των δημόσιων εσόδων: καθιέρωση 20 νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και βελτιώσεις οι οποίες θα αφορούν κυρίως φόρους που παρακρατούνται στην πηγή.

13) Αναμόρφωση της Μονάδας Οικονομικών Επιθεωρήσεων, η οποία θα επικεντρωθεί μόνο στον έλεγχο των φοροεισπρακτόρων και σε θέματα διαχείρισης εσόδων.

14) Ενεργοποίηση της διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της φορολογικής διοίκησης.

15) Έλεγχος ετησίως τουλάχιστον 200 δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων εφοριακών.

16) Θεσμοθέτηση διαδικασίας για την εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών της φορολογικής διοίκησης, επί περιοδικής βάσεως.

17) Βελτίωση του συστήματος προστασίας των πληροφοριοδοτών της φορολογικής διοίκησης που αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς.

18) Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εξ ολοκλήρου και αντικατάσταση από απλούστερη νομοθεσία.

19) Σχέδιο για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών από

δημόσιους οργανισμούς έως τον Ιούνιο του 2012.

20) Επιτάχυνση της διαδικασίας δημιουργίας μητρώων δεσμεύσεων, ώστε η κυβέρνηση να καλύψει πλήρως τον προϋπολογισμό επενδύσεων και τουλάχιστον το 70% των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

21) Η κυβέρνηση να επιβάλει την υποχρέωση στους οικονομικούς επιθεωρητές να αναφέρουν τις δεσμεύσεις σε φορείς που δεν υποβάλλουν στοιχεία και υποβολής των επιθεωρητών σε πειθαρχική διαδικασία, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

22) Δημιουργία ηλεκτρονικού αυτοματοποιημένου συστήματος, το οποίο θα συνδέει τη Βάση Δεδομένων Απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

23) Εγκαθίδρυση συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών.

24) Μεταρρύθμιση στο σύστημα των δημόσιων συμβάσεων.

25) Αναθεώρηση του συστήματος προσφυγών κατά των διαδικασιών ανάθεσης, ενώ η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να προτείνει σχετικό σχέδιο δράσης, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύστημα Υγείας

26) Ο ΕΟΠΥΥ να εξορθολογήσει τον αριθμό των συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, έτσι ώστε να μειωθεί η αναλογία ιατρών – ασθενών κοντά στον (πολύ χαμηλότερο) μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

27) Υπουργείο Υγείας και ΦΚΑ να υλοποιήσουν ένα νέο, αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της συνταγογραφικής δραστηριότητας: Καθιερώνεται διαδικασία για την τακτική αξιολόγηση των στοιχείων που λαμβάνονται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

28) Η κυβέρνηση οφείλει να παρέχει μηνιαίως ενημέρωση και προειδοποιήσεις σε κάθε ιατρό σχετικά με τη συνταγογραφική του δραστηριότητα.

29) Θα δημοσιεύεται ετήσια έκθεση, που θα καλύπτει: (α) τις ποσότητες και αξίες των συνταγών κάθε ιατρού, (β) τη συνταγογράφηση κάθε ιατρού για γενόσημα φάρμακα, έναντι των πρωτοτύπων και εντός πατέντας φαρμάκων και (γ) τη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών.

30) Αν η μηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, ώστε η φαρμακευτική κατανάλωση να διατηρηθεί υπό έλεγχο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, τον στόχο του μέσου κόστους συνταγογράφησης ανά ασθενή και, αν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συμμετοχών.

31) Η κυβέρνηση πρέπει να καταστήσει υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία το να προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα ανά δραστική ουσία.

32) Να απλοποιηθούν οι διοικητικές και νομικές διαδικασίες για την επιτάχυνση της εισαγωγής στην αγορά φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων στη θετική λίστα.

33) Να εισαχθούν συστήματα αναλυτικής λογιστικής κόστους και τακτικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμού από όλα τα νοσοκομεία.

34) Να γίνεται άμεση τιμολόγηση των συνολικών εξόδων θεραπείας (το αργότερο εντός δύο μηνών) προς άλλες χώρες της Ε.Ε. και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για τη θεραπεία αλλοδαπών – κατοίκων εξωτερικού.

35) Να υλοποιηθεί η είσπραξη των συμμετοχών και η εφαρμογή μηχανισμών που καταπολεμούν τη διαφθορά και εξαλείφουν το φαινόμενο των «ανεπίσημων» πληρωμών στα νοσοκομεία.

36) Η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τη συγκέντρωση όλων των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας, το αργότερο έως τον Ιούνιο 2012.

37) Όλοι οι άλλοι (πλην ΕΟΠΥΥ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων) φορείς Πρόνοιας – Κοινωνικής Αρωγής του υπουργείου Υγείας θα έπρεπε να έχουν μετακινηθεί στο υπουργείο Εργασίας έως τον Ιούνιο του 2012.

 

Ασφάλιση και εργασία

38) Να αποσαφηνιστούν διά νόμου οι υποχρεώσεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Ελληνικού Επικουρικού Κεφαλαίου Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων από αυτοκινητικά.

39) Να διεξαχθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα της δομής και των δραστηριοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

40) Για όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η ταυτόχρονη πληρωμή μισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί της μισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών με ηλεκτρονικά μέσα.

41) Αναφορικά με τα επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται επαναφορά περιορισμών, θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2012, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους εκπροσώπους της Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.

42) Η κυβέρνηση να υιοθετήσει νομοθεσία για την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών φορέων.

43) Να καταργηθεί η ελάχιστη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και να αντικατασταθεί η πάγια αμοιβή ανά τετραγωνικό μέτρο με τη μέγιστη αμοιβή.

44) Η κυβέρνηση να τροποποιήσει τους όρους εισδοχής και επανεισδοχής καθώς και τις προϋποθέσεις άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.

 

Ενέργεια, βιομηχανία45) Η κυβέρνηση να υιοθετήσει πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων για την τροποποίηση του άρθρου 11 Ν. 3897/2010, προκειμένου να μειωθεί η ελάχιστη απόσταση που προβλέπει το εν λόγω άρθρο μεταξύ σταθμού υγρών καυσίμων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα.

46) Η κυβέρνηση να εκδώσει το προβλεπόμενο Π.Δ. για τους Πιστοποιημένους Επιθεωρητές, ως εφαρμογή του Ν. 3982/2011 περί απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων.

47) Σε εφαρμογή του Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, η κυβέρνηση να εκδώσει τις προβλεπόμενες ΥΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

48) Υιοθέτηση προσχεδίου νόμου που θα έπρεπε το αργότερο να είχε γίνει έως τα τέλη Ιουνίου, προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων που προέρχονται από διπλώματα, τα οποία απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης.

49) Η κυβέρνηση να υιοθετήσει νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων.

50) Να εξειδικευτεί περαιτέρω ο κατάλογος των μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων, που παρουσιάστηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2011.

51) Η κυβέρνηση πρέπει να καθορίσει στρατηγική για την ένταξη των λιμένων στο γενικό σύστημα εφοδιασμού και μεταφορών, προσδιορίζοντας τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, τις προτεραιότητες και την κατανομή των πόρων.

52) Η κυβέρνηση οφείλει να υποβάλει έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωνευθούν σε ομάδες οι περιφερειακοί αερολιμένες.

53) Η ελληνική ρυθμιστική Αρχή σιδηροδρόμων να θεσπίσει τις διαδικασίες έκδοσης

αδειών και αποφάσεων που επηρεάζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της Ε.Ε. στις ελληνικές σιδηροδρομικές υποδομές.

54) Πιστοποίηση του διαχωρισμένου Διαχειριστή Συστήματος Διανομής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

55) Η κυβέρνηση να αρχίσει την εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

56) Να υιοθετηθούν περαιτέρω μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσημων τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις αντανακλά (το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013) τις τιμές χονδρικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές.

57) Η κυβέρνηση να επιδιώξει την υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ήλιος», μέσω διευκόλυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης και ανάπτυξης συνεργασίας με άλλες χώρες της Ε.Ε. για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας.

58) Όσον αφορά το Ψηφιακό Μέρισμα, η κυβέρνηση (και/ή η ΕΕΤΤ) να επιλύσει ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού με γειτονικές χώρες και να αρχίσει τη διαβούλευση για την τροποποίηση των σχεδίων συχνοτήτων και αναμετάδοσης.

59) Η κυβέρνηση να δεσμεύσει κονδύλια για την ολοκλήρωση ημιτελών έργων που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος 2000-2006 (περίπου 260 εκατ. ευρώ).

60) Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης και την απλούστευση της υλοποίησης των έργων.

 

Παιδεία, Δικαιοσύνη61) Η κυβέρνηση οφείλει να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και να υποβάλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του.

62) Η κυβέρνηση θα πρέπει να παρουσιάσει μια ποιοτική μελέτη σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με αξιολόγηση των ποσοστών επιτυχίας και της αποτελεσματικότητας των διάφορων τρόπων εκτέλεσης.

63) Ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

64) H κυβέρνηση να ψηφίσει Π.Δ., το οποίο θα προβλέπει τον εξορθολογισμό και την αναδιοργάνωση των Ειρηνοδικείων.

65) Η κυβέρνηση να εκπονήσει μια στρατηγική για την ενεργό προώθηση της προδικαστικής συνδιαλλαγής, της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.

66) Από το τέλος Ιουνίου 2012, η κυβέρνηση όφειλε να ενημερώνει και να βελτιώνει περαιτέρω (κάθε τρίμηνο) το σχέδιο εργασίας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) του Δεκεμβρίου 2011.

 

Αλλαγές στον εισπρακτικό μηχανισμό για αύξηση εσόδων

 

67) Έως το τέλος Ιουνίου θα έπρεπε να υπήρχε μελέτη των εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων των δικαστηρίων, η οποία θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί από κοινού με εξωτερικό φορέα εμπειρογνωμόνων.

68) Μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τουλάχιστον 50% έως το τέλος Ιουνίου 2012, σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας.

69) Έως τα τέλη Ιουνίου θα έπρεπε να εισαχθούν μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των ελλειμμάτων στα ταμεία εφάπαξ.

70) Καθιέρωση επιτελικών μονάδων-«κλειδιών». Σύσταση κύριων μονάδων, συμπεριλαμβανομένων της Μονάδας Μεγάλων Φορολογούμενων, της Μονάδας Συλλογής Χρεών και του Τμήματος Ελέγχου. Έως τα τέλη Ιουνίου θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί διπλασιασμός της παραγωγικής ικανότητας ελέγχου της Μονάδας Μεγάλων Φορολογουμένων.

71) Επέκταση του συστήματος πληροφορικής για τη συλλογή δεδομένων εσόδων και δαπανών. Το νέο σύστημα θα έπρεπε να είναι έτοιμο έως τα τέλη Ιουνίου.

72) Προετοιμασία τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και εκείνων που κινδυνεύουν να μετατραπούν σε μη εξυπηρετούμενα, με τη συνδρομή διεθνών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων της Ε.Ε., της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.

73) Πώληση περιουσιακών στοιχείων-ορόσημων του Δημοσίου, που θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί έως το πρώτο εξάμηνο του 2012, όπως είναι οι ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και IBC, ενώ στο δεύτερο μισό του έτους θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος για λιμένες, αεροδρόμια αλλά και για την Εγνατία Οδό.

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι από όλα όσα δεν έχουν γίνει -ειδικά για τις αποκρατικοποιήσεις- η κυβέρνηση κατάφερε μόλις τώρα να «πουλήσει» το IBCγια 90 χρόνια με τίμημα το ενοίκιο που θα εισέπραττε σε 10 χρόνια!

 

Share