Την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης του 100% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Βόρειας Εύβοιας στη Philosofish Α.Ε. γνωστοποίησε η Νηρεύς.

Το τελικό τίμημα της πώλησης του συνόλου των 25.622.993 μετοχών διαμορφώθηκε σε 22.596.119,14 ευρώ, λαμβανομένου υπόψη αρχικού τελικού ποσού τιμήματος 25,5 εκατ. ευρώ και απομείωση αυτού κατά 2.903.880,86 ευρώ, λόγω αναπροσαρμογής αξίας βιομάζας ιχθυοπληθυσμού, σύμφωνα με τους όρους της από 2/8/2019 σύμβασης.

Τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων απο 8/8/2019, 9/8/2019, 19/8/2019 για την κατάρτιση σύμβασης εκποίησης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικού σταθμού στoν Όμιλο Diorasis και συγκεκριμένα στην εταιρεία Philosofish (πρώην ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.), καθώς επίσης και της απόσχισης των εν λόγω μονάδων (κλάδου) και τη σύσταση 100% θυγατρικής εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Β.Εύβοιας προς τον σκοπό της υλοποίησης της συμφωνηθείσας συναλλαγής και των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί για την ολοκλήρωση εξαγοράς των μετοχών των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και ΜDC Industry Holding Company L.L.C., μετόχων της εταιρείας Αndromeda Seafood Limited.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.