Υπό το προφανώς πρωτόγνωρο καθεστώς εξαιρετικά έκτακτης νομοθέτησης η Βουλή σήμερα το απόγευμα καλείται να επεξεργαστεί, με στόχο να ψηφιστούν την Πέμπτη, δύο από τις τέσσερις πρώτες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκαν ήδη και κατατέθηκαν στο Κοινοβούλιο στις 20 Μαρτίου, με μέτρα αντιμετώπισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού και της πανδημίας.

Πρόκειται για τις δύο ΠΝΠ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στις οποίες ωστόσο έχουν συμπεριληφθεί και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, και εξετάζονται από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Η συνεδρίαση σχεδιάστηκε με βάση τη γνωστή απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα τοποθέτησης μόνο ένας βουλευτής από κάθε κόμμα, ενδεχομένως οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, και ο αρμόδιος ή οι αρμόδιοι υπουργοί. Αν και με αυτή τη σύνθεση έχουν συνεδριάσει ξανά Επιτροπές τις περασμένες ημέρες, σήμερα είναι “διαφορετικά”, καθώς είναι και η πρώτη ημέρα εφαρμογής γενικότερα των αυστηρότερων μέτρων απαγόρευσης άσκοπων μετακινήσεων. Υπενθυμίζεται ότι όπως και της κυβέρνησης έτσι και για τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις ως προς την απαγόρευση αυτή. Το ίδιο ισχύει και για όσους υπαλλήλους της Βουλής χρειάζεται να είναι παρόντα για να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία, τα οποία θα έχουν και ειδική άδεια για την μετακίνηση τους από και προς το Κοινοβούλιο.

Εν μέσω αυτού του κλίματος, το ΜέΡΑ25 διά της Γραμματέως της Κ.Ο. Φωτεινής Μπακαδήμα, με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της βουλής ζητεί να ενεργοποιηθεί άμεσα η δυνατότητα διεξαγωγής των συνεδριάσεων, τόσο των επιτροπών όσο και της Ολομέλειας, μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι με τη φυσική παρουσία των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας. Η επιστολή έχει ως ακολούθως:

“Αξιότιμε κ Πρόεδρε,

Το ΜέΡΑ25 στήριξε και στηρίζει τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό της μεταδοτικότητας του Covid-19, ακόμα και το ακραίο μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, όταν απαγορεύουμε στους πολίτες το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, θεωρούμε απαράδεκτη τη συνέχιση της δια ζώσης διεξαγωγής τόσο των συνεδριάσεων των Διαρκών Επιτροπών όσο και της Ολομέλειας της Βουλής.

Σας γράφω, λοιπόν, σήμερα για να σας μεταφέρω την άποψη του ΜέΡΑ25 πως έχετε υποχρέωση  να  ανακοινώσετε  σήμερα  κιόλας  πως  η  διεξαγωγή  των   συνεδριάσεων των Διαρκών Επιτροπών και της Ολομέλειας της Βουλής θα γίνεται, τουλάχιστον όσο διαρκεί η απαγόρευση κυκλοφορίας, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μια τέτοια απόφαση είναι απαραίτητη ώστε να δώσουμε σαν εκπρόσωποι του Ελληνικού λαού πρώτοι εμείς το καλό παράδειγμα συμμόρφωσης με τα μέτρα που λαμβάνονται”.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο συζητήσεων για το ενδεχόμενο λήψης επιπρόσθετων έκτακτων μέτρων, αναλόγως των εξελίξεων – όπως είχε ειπωθεί χαρακτηριστικά- και με στόχο να μην σταματήσει η νομοθετική λειτουργία της Βουλής, κοινοβουλευτικοί παράγοντες είχαν αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι τεχνικά, τέτοια δυνατότητα για τηλεδιασκέψεις υπάρχει.

Οι δύο ΠΝΠ.

Οι προς κύρωση ΠΝΠ που εισάγονται σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή προβλέπουν:

Επίταξη ακινήτων σε νήσους υποδοχής μεταναστών και προσφύγων, των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Καθορίζεται “εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών, ΟΤΑ, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Εξασφαλίζονται οι πιστώσεις για τις αναγκαίες εργασίες διαμόρφωσης της χρήσης των προς επίταξη ακινήτων.

Αναστολή για ένα μήνα η υποβολή των αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα. Τα άτομα αυτά επιστρέφονται χωρίς καταγραφή στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής.

Επίσης: Απαλλάσσονται αναδρομικά από 24-2-2020 και για χρονικό διάστημα έξι μηνών από: Α) Το ΦΠΑ, η ναύλωση και η μίσθωση πλοίων ή αεροσκαφών που πραγματοποιούνται για τη μεταφορά ή φιλοξενία ή οποιαδήποτε άλλη χρήση με σκοπό την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον ανεφοδιασμό των πλοίων και των αεροσκαφών αυτών. Β) τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης τα καύσιμα που προορίζονται για τις ανάγκες των δημοσίων αρχών. Γ) Κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, η παράδοση ή εισαγωγή αγαθών καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών ή έκτακτων και επείγουσών αναγκών.

Οι δύο επόμενες

Οι δύο επόμενες ΠΝΠ που εκδόθηκαν από το υπουργείο Υγείας και εκτός απροόπτου θα εισαχθούν προς συζήτηση και ψήφιση την επόμενη εβδομάδα, μεταξύ άλλων προβλέπουν:

Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, όπως ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος και η νοσηλεία προσώπων “για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν τη νόσο”, ή και “ο προσωρινός περιορισμός των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου κλπ”.

Ποινή φυλάκισης έως δύο ετών στα πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με τα περιγραφόμενα μέτρα “εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη”.

Παροχή δυνατότητας μετακίνησης σε περιοχές που πλήττονται από την διάδοση της ασθένειας ιατρικού,  νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων αρμοδιότητας του ΓΓ Υγείας, καθώς και προσωπικού του ΕΚΑΒ από παραρτήματα του Κέντρου που βρίσκονται σε μη πληττόμενες περιοχές.

Παροχή δυνατότητας πρόσληψης από τον ΕΟΔΥ για χρονικό διάστημα έως 4 μηνών ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων “με σκοπό την αποτροπή της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού”.

Παροχή για διάστημα 4 μηνών επίσης, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για την αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων “στο πλαίσιο αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας”.

Παροχή δυνατότητας να διατάσσεται με κοινή υπουργική απόφαση η αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών ΜΕΘ, ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου “για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού”.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον ορισμό με κοινή υπουργική απόφαση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς το υπουργείο Υγείας.

Επίσης, μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής ΦΠΑ και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών  που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ “σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού”. Μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν”.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για την παράταση, με κοινή υπουργική απόφαση, άτοκα και χωρίς προσαυξήσεις, της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς.

Θεσπίζονται “έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας σχετικά με την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού”.

Θεσπίζεται η άδεια ειδικού σκοπού.

Αναβάλλεται μέχρι τις 31/3/2020 η συνεδρίαση Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Παρατείνεται για τρεις μήνες η καταβολή της αναπηρικής παροχής. Δίνεται παράταση (για ένα μήνα) στις εγκριτικές αποφάσεις των προγραμμάτων “Ελάχιστο Εγγυημένο εισόδημα” και “Επίδομα Στέγασης”.

Αναστέλλεται ως τις 30 Απριλίου η προθεσμία των τριών μηνών για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης.

Εισάγονται κατεπείγουσες ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών, ρυθμίζονται θέματα Υπουργείων Δικαιοσύνης, Παιδείας, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου.

Παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας “να ληρύσσει με απόφασδή του για λόγους δημόσιας υγείας περιοχές της επικράτειας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας”.

Προβλέπεται μείωση στρατιωτικών και μαθητικών παρελάσεων.

Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων εμπορίας τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων.

Στο σύνολο τους, συμπερασματικά, αφορούν έκτακτα μέτρα τα οποία τις τελευταίες ημέρες με σειρά δημοσίων παρεμβάσεων τόσο του πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών έχουν ανακοινωθεί.

 

Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *