Η θυγατρική της Motor Oil, Ireon Investments LTD, προέβη σε μερική αποεπένδυση, με την πώληση μετοχών της Optima Bank έναντι τιμήματος 18,35 ευρώ ανά μετοχή. 

Σύμφωνα με την Motor Oil (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της στις 26 Μαρτίου, αγοραστές μετοχών της Otima Bank συνολικού ποσοστού έως 45% θα είναι συνδεδεμένα με τη Μotor Oil (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως και 101 Ν.4548/2018, μεταξύ των οποίων ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης και το Μη εκτελεστικό Μέλος Δημοσθένης Βαρδινογιάννης. 

Σήμερα η Ireon Investments LTD κατέχει ποσοστό 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Optima Bank Α.Ε. και μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί έως και το 52,08%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. με την απόφαση του της 26ης Μαρτίου 2020, έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση επί του εύλογου και δίκαιου των μετοχών της Οptima Bank A.Ε. (fairness opinion) με ημερομηνία 18.3.2020, η οποία πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, καθόρισε την προτεινόμενη τιμή στο ύψος των 18,35 ευρώ ανά μετοχή, που κρίνεται στην έκθεση της Grant Thornton ως εύλογη και δίκαιη για την εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ως προκύπτουσα και εμπεριεχόμενη στο εύρος των συγκριτικών αξιών πού αναφέρονται στην έκθεση (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Νέα / 2020). Η προαναφερθείσα τιμή ανά μετοχή αντιστοιχεί σε αξία ευρώ 69.040.407 για το σύνολο των μετοχών της Optima Bank Α.Ε..

Υπενθυμίζεται ότι η συνολική εκταμίευση της Ireon Investments LTD για την αγορά του 97,08% της Optima Bank Α.Ε. ανήλθε σε 67 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2019 (έναντι 67.027.485,40 ευρώ με βάση την προτεινόμενη τιμή των 18,35 ευρώ ανά μετοχή).

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για την πραγματοποίηση των συναλλαγών ισχύει για έξι (6) μήνες.  

naftemporiki.gr 

Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *